Ogłoszenie

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sprawa o zasiedzenie własności nieruchomości położonych w Trzebuni

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34064144
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudkiego 7
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy w Myślenicach

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach I Wydział Cywilny
ogłasza, że na wniosek Franciszka Lacha zostało wszczęte
postępowanie do sygn. akt. I Ns 590/19 o stwierdzenia nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych w Trzebuni, oznaczonych jako:
a. pgr. 5384/8 objętej Lwh 178 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział Ksiąg Wieczystych, odpowiadającej wraz z pgr. 5393 objętej KW KR1Y/00023674/3 nieruchomości oznaczonej jako dz. 738
b. pgr. 5404/2 objętej KW KR1Y/00033902/4 odpowiadającej wraz z pgr. 5395, pgr. 5396, pgr. 5397, pgr. 5398 objętym KW KR1Y/00023674/3 nieruchomości oznaczonej jako dz. 745/1
c. pgr. 5410/4 objętej KW KR1Y/00000789/5 odpowiadającej wraz z pgr. 5409 objętej KW KR1Y/00023674/3 nieruchomości oznaczonej jako dz. 762
d. dz. 776 odpowiadającej wraz z dz. 777 - cz. 2 pgr. 5413/16 objętej KW KR1Y/00070022/2
e. cz. 1 pgr. 5413/16 objętej KW KR1Y/00070022/2 odpowiadającej wraz z pgr. 5413/11 objętej KW KR1Y/00023674/3 nieruchomości oznaczonej jako dz. 779/1
f. dz. 795 odpowiadającej cz. 4 pgr. 5413/16 objętej KW KR1Y/00070022/2, pgr. 5415/10, pgr. 5415/14, cz. 1 pgr. 5415/6 objętym KW KR1Y/00000789/5
g. dz. 796 odpowiadającej cz. 3 pgr. 5413/16 objętej KW KR1Y/00070022/2
h. dz. 799 odpowiadającej cz. 2 pgr. 5415/6 objętej KW KR1Y/00000789/5
i. dz. 808 odpowiadającej cz. 5 pgr. 5413/16 objętej KW KR1Y/00070022/2 oraz cz. 3 pgr. 5415/6 objętej KW KR1Y/00000789/5
j. dz. 815 odpowiadającej cz. 1 pgr. 5416/1 i cz. 1 pgr. 5417/11 objętym KW KR1Y/00000789/5
k. dz. 818 odpowiadającej cz. 2 pgr. 5416/1 i cz. 2 pgr. 5417/11 objętym KW KR1Y/00000789/5
l. dz. 823 odpowiadającej cz. pgr. 5423/5 objętej KW KR1Y/00000789/5
m. dz. 826 odpowiadającej cz. pgr. 5423/2 i cz. pgr. 5423/3 objętym KW KR1Y/00000789/5
n. dz. 830 odpowiadającej cz. pgr. 5424/3 i cz. pgr. 5425/4 objętym KW KR1Y/00000789/5
o. dz. 833 odpowiadającej cz. pgr. 5425/2 i cz. pgr. 5426/2 objętym KW KR1Y/00000789/5
p. dz. 852 odpowiadającej cz. pgr. 5428/2 objętej KW KR1Y/00000789/5
q. dz. 856 odpowiadającej cz. pgr. 5427/1 objętej KW KR1Y/00000789/5
r. pgr. 5209/5 objętej KW KR1Y/00035962/6 odpowiadającej wraz z pgr. 5209/1, cz. pgr. 5209/2 objętym KW KR1Y/00023674/3 nieruchomości oznaczonej jako dz. 670
s. pgr. 5283/2 objętej KW KR1Y/00033902/4 odpowiadającej wraz z pgr. 5277 i pgr. 5278 objętym KW KR1Y/00023674/3 - nieruchomości oznaczonej jako dz. 675.
W KW Lwh 178 jako właściciele ujawnieni są: Jan Wnęk s. Jędrzeja, Jędrzej Pasternak s. Michała, Antoni Skrzeczek s. Stanisława, Jan Lach s. Józefa, Helena z Parszywków Lachowa c. Jana, Anna z Orawinów Lachowa, Franciszka Skrzeczek c. Stanisława, Józef Lach s. Mateusza, Franciszka Lech c. Tomasza i Zofii.
W KW KR1Y/00033902/4 jako właściciele ujawnieni są: Maria Kosek c. Jana i Antoniny oraz Antoni Kosek s. Jana i Marii.
W KW KR1Y/00000789/5 jako właściciele ujawnieni są: Wojciech Balinka s. Michała, Franciszka Kowalik c. Józefa i Ewy, Franciszka Lech c. Tomasza i Zofii, Jędrzej Pasternak s. Michała, Jan Wnęk s. Jędrzeja, Antoni Skrzeczek s. Stanisława, Jakub Woźnica s. Piotra, Ewa Woźnicowa, Jan Woźnica s. Piotra, Marcin Balinka s. Wojciecha, Feliks Balinka s. Wojciecha, Antoni Balinka s. Wojciecha, Rozalia Balinka c. Wojciecha, Jan Lach s. Józefa, Helena Lachowa, Anna Lechowa, Franciszka Skrzeczek c. Stanisława, Józef Lech s. Mateusza, Wojciech Balinka s. Wojciecha, Jan Mardaus s. Władysława i Agnieszki.
W KW KR1Y/00070022/2 jako właściciele ujawnieni są: Anastazja Frosik c. Jana i Rozalii, Ryszard Lach s. Jana i Rozalii, Bożena Lach c. Jana i Rozalii, Anna Bylica c. Andrzeja i Wiktorii, Maria Kosek c. Jana i Antoniny, Franciszek Lach s. Jana i Heleny, Jan Mardaus s. Władysława i Agnieszki, Franciszka Mardaus c. Józefa i Ewy, Antoni Pabis s. Tomasza i Zofii, Józefa Pabis c. Józefa i Katarzyny, Mieczysław Skrzeczek s. Antoniego i Julii, Franciszek Skrzeczek s. Stanisława i Katarzyny, Stefania Skrzeczek c. Stanisława i Katarzyny, Ewa Woźnica c. Andrzeja i Anny, Jan Woźnica s. Piotra i Marii, Józef Wnęk s. Jana i Julii.
W KW KR1Y/00035962/6 jako właściciele ujawnieni są: Małgorzata Rapacz c. Stanisława i Józefy oraz Jan Rapacz s. Juliana i Julii.
W KW KR1Y/00023674/3 jako właściciel ujawniony jest: Franciszek Lach s. Jana i Heleny.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
SSR Marcin Hałgas
34064144
drukuj ogłoszenie