Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Grażyny Topolskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Głownie

łódzkie, Zgierz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34064186
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
95-100 Zgierz
Ulica
Sokołowska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ZGIERZU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 801/20 postępowanie z wniosku Grażyny Topolskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału wynoszącego 1/2 (jedna druga) w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Głownie przy ulicy Myśliwskiej 8, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 295 o powierzchni 486 m2, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta. Według treści uzasadnienia wniosku udział ten przynależał do Stanisława Kaczora.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, w tym spadkobierców Stanisława Kaczora, aby zgłosiły się do Sądu i udowodniły swoje prawa do nieruchomości w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie nieruchomości przez zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane.
34064186
drukuj ogłoszenie