Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział I Cywilny, ogłasza, że na wniosek Stanisławy Zduń zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 660/20 o uregulowanie własności nieruchomości

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34064240
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 660/20
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział I Cywilny, ogłasza, że na wniosek Stanisławy Zduń zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 660/20 w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, o uregulowanie własności nieruchomości położonej w Tenczynie i oznaczonej jako dz. 9511 odp. pgr 9511, obj. KW KR1Y/00062704/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, a własność wpisana jest na rzecz: Andrzeja Kowalczyka s. Franciszka i Wiktorii, Stefanii Kowalczyk c. Szymona i Barbary, Franciszka Mońko s. Jana i Małgorzaty, Marii Stopińskiej c. Wojciecha i Anny, Wawrzyńca Wójcika s. Jana, Marianny Błachut vel Pustelnik c. Michała, Anny Bajak c. Józefa, Franciszka Wójcika s. Jana, Marii Pajkowej, Marii Wójcikowej, Marii Wójcik c. Stanisława, Rozalii Wójcik c. Stanisława, Władysława Wójcika s. Stanisława, Stanisławy Wójcik c. Stanisława, Antoniego Wójcika s. Szymona.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności osoby wymienione w księdze wieczystej jako właściciele lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uwłaszczenie, o ile zostanie udowodnione.
SSR Katarzyna Proksa-Kosek
34064240
drukuj ogłoszenie