Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Jakuba Mardaus zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 451/20 o zasiedzenie nieruchomości

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34064254
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Jakuba Mardaus zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 451/20 o zasiedzenie nieruchomości położonej w Jasienicy oznaczonej jako dz. 1319 odp. pgr. 2463/3 i pgr. 2464/5 obj. KW KR1Y/00006098/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach IV Wydział Ksiąg Wieczystych, a własność wpisana jest na rzecz: Józefa Mardausza s. Jana i Marii, Józefy Mardausz c. Jana i Marii, Romana Światłoń s. Stanisława i Stefanii, Teresy Światłoń c. Alojzego i Antoniny, Rozalii Mardausz, Stanisława Mardausz.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych osób wpisanych jako współwłaściciele nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
SSR Katarzyna Proksa-Kosek
34064254
drukuj ogłoszenie