Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny prowadzi sprawę o sygn. akt XII Ns 602/20/P z wniosku Anny Leja, Krystyny Rostowskiej , Barbary Kostrz-Bieniek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34064255
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ XII CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny prowadzi sprawę o sygn. akt XII Ns 602/20/P z wniosku Anny Leja, Krystyny Rostowskiej przy uczestnictwie Franciszka Pietruszki, Stefana Pietruszki, Eugeniusza Wrony, Dariusza Wrony, Maksyma Wrony, Jolanty Wrona, Krzysztofa Kostrza, Ewy Kostrz, Marii Grzybek, Marka Kostrza, Elżbiety Piórkowskiej, Danuty Wallis, Grzegorza Wojciechowskiego, Marka Junka, Danuty Kotynii, Mieczysława Pytkowskiego, Aleksandry Kierdaj, Tadeusza Burka, Stanisławy Kostkiewicz, Barbary Kostrz-Bieniek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Krakowie-Podgórzu, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 130/4 (dawna L. kat. 2/3), jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb ewidencyjny 91, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KR1P/00399437/0. W związku z tym Sąd wzywa wszystkich właścicieli nieruchomości lub spadkobierców, w szczególności spadkobierców Stefana Pietruszka, Franciszka Pietruszka i Alicji Zaturskiej z domu Pietruszka, zmarłej 26.02.1987 r. w Łodzi, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swe prawa do nieruchomości pod rygorem pominięcia i stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione.
34064255
drukuj ogłoszenie