Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Zofii Topolewskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Sawko nazwisko rodowe Dworańczyk, córce Józefa i Zofii

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34064320
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
Waryńskiego 45
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Suwałkach I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I.Ns.571/20, z wniosku Zofii Topolewskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Sawko nazwisko rodowe Dworańczyk, córce Józefa i Zofii, ur. 25 maja 1938 r. w Biernikach, ostatnio zamieszkałej w Suwałkach, brak danych co do zawodu, zmarłej dnia 5 września 2014 r. w Augustowie oraz o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Sawko, synu Wacława i Malwiny, ur. 1 kwietnia 1927 r. w Sobolanach, ostatnio zamieszkałym w Suwałkach, brak danych co do zawodu, zmarłym dnia 26 października 2020 r. w Suwałkach. Brak danych co do składu spadku po ww. zmarłych. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34064320
drukuj ogłoszenie