Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Radomsku toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej 101201_1 Radomsko

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34064227
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
97-500 Radomsko
Ulica
Tysiąclecia
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Radomsku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 704/19 toczy się postępowanie z wniosku Izabeli Kucharskiej z udziałem Wacława Knop i Pawła Sakowskiego o zasiedzenie nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej 101201_1 Radomsko, obręb ewidencyjny 0019 19, oznaczonej w rejestrze gruntów numerem działki 180, o powierzchni 0,0346 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia zgłosili swoje prawa i wykazali je, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34064227
drukuj ogłoszenie