Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed Sądem Rejonowyn w Kutnie, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w województwie łódzkim, powiecie kutnowskim

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34064235
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
99-300 Kutno
Ulica
Spokojna
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KUTNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed Sądem Rejonowym w Kutnie, pod sygnaturą I Ns 235/20
toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Bogulak i Wiesława Bogulaka o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w województwie łódzkim, powiecie kutnowskim, gminie Kutno, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 100206_2.0031.37.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci przy orzekaniu.
34064235
drukuj ogłoszenie