Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie I Wydział Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie własności nieruchomości położonej w Rymanowie gmina Rymanów

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34064273
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Krośnie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 328/19 z wniosku Władysławy Bolanowskiej toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. z 1971 r. nr 27, poz. 250 ze zm.) własności nieruchomości położonej w Rymanowie gmina Rymanów, oznaczonej nr 3542/2, o powierzchni 0,0327, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest KW nr KS1K/00055738/5, w której prawo własności ujawnione zostało na rzecz: Heleny Skupowej, Józefa Buczek, Piotra Potasiewicz, Wojciecha Potasiewicz, Marianny Bolanowskiej, Walerii Szajna, Michała Potasiewicz, Heleny Bolanowskiej. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili własność, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie prawa własności przez uwłaszczenie, o ile zostanie to udowodnione.
34064273
drukuj ogłoszenie