Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed tutejszym sądem toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 314 położonej w obrębie Gołębiewek, gmina Kutno

łódzkie, Kutno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34064241
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
99-300 Kutno
Ulica
Spokojna
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KUTNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed tutejszym sądem pod sygnaturą akt I Ns 482/20 toczy się postępowanie z wniosku Marcina Nyśkiewicza o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 314 o powierzchni 0,01 ha położonej w obrębie Gołębiewek, gmina Kutno, powiat kutnowski, województwo łódzkie, dla której nie ma założonej księgi wieczystej. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do sądu i wykazali swoje prawo do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
34064241
drukuj ogłoszenie