Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34064501
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-400 Płock
Ulica
Bielska 59
Osoba kontaktowa
POWIAT PŁOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU

SzczegółyGGN.II.6821.62.2020
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI
Na podstawie art. 124 oraz art. 124a w związku z art. 113 ust. 5, 6 i 7 art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 1990),
Starosta Płocki
podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w gminie Bodzanów obręb Białobrzegi oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 15/11 o pow. 0,0022 ha i 16/3 o pow. 0,0697 ha, w związku z przeprowadzeniem przewodów i urządzeń służących do dystrybucji gazu ziemnego i ich późniejszą eksploatację tj. gazociągu średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) PE dn40mm o długości 24,0 mb.
W związku z powyższym jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do tych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie.
Zgłoszenia można dokonać na adres Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59 lub osobiście w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
34064501
drukuj ogłoszenie