Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Getin Noble Bank Sp. z o.o. w przedmiocie nabycia spadku po Ewie Lisieckiej, córce Henryka i Marianny z domu Kowalskiej

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34064632
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-402 Płock
Ulica
Kilińskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt: I Ns 256/19
O G Ł O S Z E N I E
"Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o sygn. akt I Ns 256/19 w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku na podstawie ustawy po Ewie Lisickiej, córce Henryka i Marianny z domu Kowalskiej, zmarłej w dniu 2 lutego 2017 r. w Płocku, której miejscem zwykłego pobytu w chwili śmierci było miasto Płock. Wzywa się wszystkich spadkobierców, w szczególności spadkobierców zmarłej siostry spadkodawczyni Jadwigi Wiśniewskiej, nazwisko rodowe Draganiak, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Sędzia Katarzyna Kuleta-Balcerek
34064632
drukuj ogłoszenie