Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonych w Komborni gm. Korczyna

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34065202
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Krośnie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 361/20 z wniosku Czesława Surmacz i Bronisławy Surmacz toczy się
postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonych w Komborni, gmina Korczyna,
oznaczonych jako: działka nr 401 o pow. 2,09 ha, objęta AWZ nr 24266/291 wydanym 30 listopada 1974 r. na rzecz Anny Surmacz, działka nr 1335/1 o pow. 0,39 ha, nieobjęta księgą wieczystą, pozostająca we władaniu Anny Surmacz; Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili własność, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie.
34065202
drukuj ogłoszenie