Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Kobylanach gm. Chorkówka

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34065205
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Krośnie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 1014/19 z wniosku Janiny Kozielec toczy się
postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Kobylanach gmina Chorkówka, oznaczonej nr. 565/8, o powierzchni 0,48 ha, odpowiadającej dawnym pgr. nr 181/1, 183/3, 213/4, dla których brak hipoteki;
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili własność, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie prawa własności przez zasiedzenie.
34065205
drukuj ogłoszenie