Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział I Cywilny toczy się sprawa z wniosku Kazimiery Boho o zasiedzenie nieruchomości położonej w Wólce Niedźwiedzkiej gm. Sokołów Młp.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34068353
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział I Cywilny pod sygn. I Ns 376/20 toczy się sprawa z wniosku Kazimiery Boho o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Wólce Niedźwiedzkiej gm. Sokołów Młp. oznaczonej jako działka 2579 o pow. 0,20 ha, powstała w wyniku zmiany oznaczenia parcel gruntowych: 2332/1 objętej Lwh 905 gm. kat. Brzóza Stadnicka stanowiącej własność Anny z Narogów Babciowej oraz pgr 2334 objętej Lwh 424 gm. kat. Brzóza Stadnicka, w którym prawo własności wpisano na rzecz: Józefa Kasprzaka, s. Andrzeja i Katarzyny z Mączków w Kasprzakowej.
Wzywa się do wzięcia w nim udziału następców prawnych właścicieli oraz inne osoby zainteresowane, w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia i wykazania praw do powyższej nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, gdy zostanie ono udowodnione.
34068353
drukuj ogłoszenie