Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Wieliczce Wydziałem I Cywilnym do sygn. akt I Ns 1198/19 na wniosek Ewy Budek toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po ZBIGNIEWIE WRONA

małopolskie, Wieliczka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34068670
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-020 Wieliczka
Ulica
Janińska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W WIELICZCE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Wieliczce Wydziałem I Cywilnym do sygn. akt I Ns 1198/19 na wniosek Ewy Budek toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po ZBIGNIEWIE WRONA, synu Stefana i Zofii, ur. 22.10.1957 r. w Mogilanach, tam ostatnio zamieszkałym, i zmarłym dnia 15.07.2016 r. w Krakowie.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, a w szczególności Konstancję z d. Wardaszko (lub Wardaszka) albo jej następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34068670
drukuj ogłoszenie