Ogłoszenie

ąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie zawiadamia, że w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie o sygn. I Ns 570/20/P z wniosku Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Brożek

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34068678
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie zawiadamia, że w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie o sygn. I Ns 570/20/P z wniosku Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Brożek, córce Romana i Janiny, zmarłej 6 grudnia 2019 r. w Krakowie i tam ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Białoruskiej 8/58.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34068678
drukuj ogłoszenie