Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Wydział I Cywilny do sygn. akt I Ns 1117/19/K toczy się postępowanie z wniosku Janiny Sochy, Grażyny Trzaski i Andrzeja Trzaski o zasiedzenie parceli gruntowej

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34068688
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Wydział I Cywilny do sygn. akt I Ns 1117/19/K toczy się postępowanie z wniosku Janiny Sochy, Grażyny Trzaski i Andrzeja Trzaski o zasiedzenie parceli gruntowej l.kat. 1358/7 o pow. 0,0072 ha i części parceli gruntowej l.kat. 1052/1 o pow. 0,00210 położonych w Tenczynku, objętych zniszczonym Lwh 649 Tenczynek, które to parcele łącznie z innymi parcelami, które stanowią własność wnioskodawczyni Janiny Sochy, odpowiadają działce ewidencyjnej nr 761 o pow. 0,11 ha oraz części parceli gruntowej l.kat. 1052/1 o pow. 0,0210 ha, objętej zniszczonym Lwh 649 Tenczynek oraz 1/2 części parceli budowlanej 85 o pow. 0,0007 ha objętej księgą wieczystą KR2K/00014710/8, położonych w Tenczynku, które to parcele łącznie z innymi parcelami, które stanowią własność wnioskodawców Andrzeja i Grażyny Trzaska, odpowiadają działce ewidencyjnej nr 762 o pow. 0,04 ha.
W związku z powyższym Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
34068688
drukuj ogłoszenie