Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34068990
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółySTAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego
w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, zostało wywieszone ogłoszenie o wszczęciu z dniem 21 stycznia 2021r. postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem PGE Dystrybucja S.A., reprezentowanej przez Panią Klaudię Kwiatkowską, o wydanie decyzji w trybie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 24, obręb Sieraków, gmina Izabelin, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez zezwolenie na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV.
Wykaz dostępny jest do wglądu w godzinach pracy Starostwa, tj. poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00 oraz na stronach Biuletynu informacji publicznej Starostwa (bip.pwz.pl).
34068990
drukuj ogłoszenie