Ogłoszenie

Informacja o rozpoznanie wniosku o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

świętokrzyskie, Pińczów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34068999
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-01-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-400 Pińczów
Ulica
Zacisze
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE

SzczegółyOGŁOSZENIE
Starosta Pińczowski
mający siedzibę w Pińczowie przy ul. Zacisze 5
informuje
że na podstawie art. 26 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 124 §8 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.) został wyznaczony do rozpoznania wniosku o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w mieście Kielce obręb 0010 działki nr 186/2, 186/4, 186/7, 378/2, 402/2, 402/5. Powyższe nieruchomości nie mają uregulowanego stanu prawnego. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości nie zgłoszą się osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do tych nieruchomości, to zgodnie z art. 114 §4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.) wszczęte zostanie postępowanie w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
34068999
drukuj ogłoszenie