Ogłoszenie

Ogłoszenie i zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34069384
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-400 Płock
Ulica
Bielska 59
Osoba kontaktowa
POWIAT PŁOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU

SzczegółyPłock, dn. 27.01.2021r.
GGN.II.6821.90.2020
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI
Na podstawie art. 124 oraz art. 124a w związku z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.),
Starosta Płocki
podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Borowiczki Pieńki w gminie Słupno oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 25 o pow. 0,06 ha, w związku z budową linii kablowej SN 15kV nN typu 3x XRUHAKXS 1x150mm2 - około 2.5 m, wykonanej przewiertem sterowanym o długości ok. 2,5m typu RHDPEp 160.
W związku z powyższym jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do tych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie.
Zgłoszenia można dokonać na adres Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59 lub osobiście w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
34069384
drukuj ogłoszenie