Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie I Wydziałem Cywilnym toczy się do sygn. akt I Ns 98/19/K postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Kraków o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Józefie Kawula

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34069423
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie I Wydziałem Cywilnym
toczy się do sygn. akt I Ns 98/19/K postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Kraków o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Józefie Kawula, synu Jana i Marii z domu Kaleta, urodzonym 13.10.1934 r. w Bibicach, ostatnie stale zamieszkałym w Krakowie przy ul. Kluzeka 6.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34069423
drukuj ogłoszenie