Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Sierpcu o stwierdzenie nabycia spadku po Mieczysłąwie Włodzimierzu Jaworskim

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161116
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
02-02-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydziale Cywilnym z siedzibą w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie (sygn. I Ns 315/20) o stwierdzenie nabycia spadku po Mieczysławie Włodzimierzu Jaworskim zmarłym w dniu 1 września 2018 roku w Drobinie, ostatnio stale zamieszkałym w Drobinie gmina Drobin. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu.

drukuj ogłoszenie