Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział I Cywilny toczy się sprawa z wniosku Zofii Rzeszutek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Wólce Niedźwieckiej gm. Sokołów Małopolski

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34070142
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział I Cywilny pod sygnaturą I Ns 388/20 toczy się sprawa z wniosku Zofii Rzeszutek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Wólce Niedźwiedzkiej, gm. Sokołów Małopolski, oznaczonej jako działka 3176 o powierzchni 0,28 ha powstałej ze zmiany oznaczenia pgr 171 objętej nieznanym Lwh Wólka Sokołowska oraz nieruchomości położonej w Trzebusce gm. Sokołów Młp. składającej się z działek: 2073 o pow. 0,05 ha (powstałej ze zmiany oznaczenia pb 325 i pgr 1344 objętych nieznanym Lwh gm. kat. Trzebuska) oraz 1854/1 o pow. 1,01 ha; 1854/2 o pow. 0,15 ha, 2074 o pow. 0,09 ha, 2081 o pow. 0,09 ha objętych Aktem Własności Ziemi wydanym przez Zastępcę Naczelnika Powiatu w Kolbuszowej dnia 28 czerwca 1974 r. L.RG.ON-4512/VI/7/592/74 stwierdzającym prawo własności na rzecz Władysława Osetka s. Antoniego i Juli.
Wzywa się do wzięcia w nim udziału następców prawnych właścicieli, oraz inne osoby zainteresowane, w terminie 3 m-cy od daty publikacji ogłoszenia i wykazania prawa do powyższej nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, gdy zostanie ono udowodnione.
34070142
drukuj ogłoszenie