Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Turku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Przykona.

wielkopolskie, Turek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34070335
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-700 Turek
Ulica
Legionów Polskich 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Turku I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 190/20 toczy się postępowanie z wniosku Jadwigi Kilan o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 44/2, położonej w miejscowości Przykona, gmina Przykona, powiat turecki, województwo wielkopolskie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.
Sąd wzywa osoby i podmioty zainteresowane, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i wykazali prawo własności ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu, a Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34070335
drukuj ogłoszenie