Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Katarzynie Dunajewskiej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161144
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
02-02-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sygn. akt I Ns 957/19

O G Ł O S Z E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Płocku sygn. akt. I Ns 957/19 toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Płock o stwierdzenie nabycia spadku po Katarzynie Dunajewskiej, nazwisko rodowe Dunajewska, zmarłej dnia 04 lutego 2018 roku w Płocku, ostatnio stale zamieszkałej w Płocku. Sąd wzywa wszystkich ewentualnych spadkobierców aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

 

drukuj ogłoszenie