Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 278/18/K toczy się postępowanie z wniosku Marzeny Rembeckiej i Edwarda Rembeckiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34070260
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 278/18/K toczy się postępowanie z wniosku Marzeny Rembeckiej i Edwarda Rembeckiego przy uczestnictwie Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Krakowa oraz Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście Zachód w Krakowie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Krakowie, obręb 2, jedn. ewid. Krowodrza, składającej się z działki ewidencyjnej nr 777/1, o powierzchni o pow. 0,0005 ha, powstałej z podziału działki nr 777, odpowiadającej części p.gr. 1208, objętej zniszczonym wykazem hipotecznym 1. 4, b. gm. kat. Bronowice Małe.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych niniejszym postępowaniem, aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w tut. Sądzie i udowodnili swe prawa do przedmiotu postępowania, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
34070260
drukuj ogłoszenie