Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 27/20/K toczy się sprawa z wniosku Damiana Smułki o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Ziembickim.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34070264
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 27/20/K toczy się sprawa z wniosku Damiana Smułki o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Ziembickim.
Spadkodawca Henryk Ziembicki, syn Stanisława i Marianny, ur. 31 października 1915 r., a ostatnio zamieszkały w Brooklyn, Hrabstwo Kings, stan Nowy Jork, zmarł w dniu 17 kwietnia 2007 r. w Nowym Jorku.
Zmarłemu przysługiwało prawo do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego numer 38 przy ul. Kazimierza Wielkiego 109 w Krakowie w udziale 1/2.
Sąd nie posiada żadnych danych dotyczących spadkobierców ustawowych ww. osób.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty okazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34070264
drukuj ogłoszenie