Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Szczytnie toczy się sprawa o zasiedzenie udziału 1/6 we własności nieruchomości położonej w Szczytnie

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161149
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
03-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Szczytnie Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 59/20, toczy się sprawa o zasiedzenie udziału 1/6 we własności nieruchomości zabudowanej położonej w Szczytnie przy ul. Bartna Strona 49, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 156, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie prowadzi księgę wieczystą OL1S/00007439/1, w której dziale II jako współwłaściciel z udziałem 1/6 ujawniony jest Reinhard Moerbacha (syn Rudolfa i Augusty).

Wzywa się, aby spadkobiercy współwłaściciela Reinharda Moerbacha (Mörbach) w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Szczytnie i udowodnili nabycie spadku po Reinhardzie Moerbacha (Mörbach), gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o zasiedzenie.

drukuj ogłoszenie