Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin Wschód toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia udziału w nieruchomości położonej w Stryjnie Pierwszym

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161151
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 1090/20 toczy się postępowanie z wniosku Grzegorza Lipy, Danuty Winiarczyk, Tadeusza Winiarczyka o stwierdzenie zasiedzenia udziału wynoszącego ½ własności w nieruchomości położonej w obrębie 0008 Stryjno Pierwsze jednostka rejestrowa Rybczewice, powiat świdnicki, stanowiącej działki gruntu o numerach: 1284, 1377, 1445 o łącznej powierzchni 2,76 ha, objętych księgą wieczystą o numerze LU1I/00039594/0 oraz stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości położonej w obrębie 0008 Stryjno Pierwsze jednostka rejestrowa Rybczewice, powiat świdnicki, stanowiącej działki gruntu o numerach: 972, 976, 1017, 1479 o łącznej powierzchni 1,17 ha, objętych księgą wieczystą o numerze LU1I/00039594/0, które znajdowały się we władaniu Eugenii i Edwarda Kusiak, wzywając, aby właściciel, jego spadkobiercy oraz wszyscy inni zainteresowani w ciągu 3 /trzech/ miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa do przedmiotu zasiedzenia, w przeciwnym bowiem razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty pozwalające na to stwierdzenie.

drukuj ogłoszenie