Ogłoszenie

Wezwanie do odbioru depozytu sądowego tytułem odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomośc położonej w Gminie Ślesin.

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34070578
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Piasecznie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 731/20 wydał postanowienie z dnia 23 grudnia 2020, w którym zezwolił wnioskodawcy Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2266,00 zł z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości oraz szkód powstałych na skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 1065 z obrębu 0001 miasta Ślesin, o powierzchni 0,3335 ha, położonej w Gminie Ślesin, powiat koniński, w związku z budową dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400 kV relacji Jasiniec-Pątnów, ustalonego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 września 2020 roku (znak: SN-VII.7534.628.2019.8). Wzywa się uprawnionych do odbioru powyższego depozytu, przy czym warunkiem wydania będzie wykazanie stosownym dokumentem, iż zgłaszający jest właścicielem nieruchomości.
34070578
drukuj ogłoszenie