Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie toczy się postępowanie o zasiedzenie działki położonej w obrębie 0005 Czernidła.

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34070585
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Piasecznie w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 1176/19 toczy się postępowanie z wniosku Henryka Bujeńczyka o zasiedzenie działki stanowiącej działkę ewidencyjną numer 9 obrębu 0005 Czernidła o powierzchni 1,26 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Piasecznie I Wydział Cywilny i udowodnili prawa do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostanie stwierdzone nabycie własności przez zasiedzenie, jeśli zostanie udowodnione.
34070585
drukuj ogłoszenie