Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Jędyszka z domu Mrozek

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34070608
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Wyszyńskiego 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWIlny

SzczegółySygnatura akt: I Ns 814/20
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku za sygn. I Ns 814/20 toczy się z wniosku Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Sopocie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Jędryszka z domu Mrozek, zmarłej dnia 23 października 2016 roku w miejscowości Trawniki i tam też stale zamieszkałej przed śmiercią. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosili się oraz udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po Barbarze Jędryszka.
34070608
drukuj ogłoszenie