Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Jerzego Dutkiewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Śliwińskiej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161154
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-02-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sygn. akt I Ns 746/19

O G Ł O S Z E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Płocku sygn. akt. I Ns 746/19 toczy się postępowanie z wniosku Jerzego Dutkiewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Śliwińskiej (córce Stefana i Kazimiery z domu Wójtowicz) zmarłej 30 kwietnia 2019 roku w Płocku, ostatnio stale zamieszkałej w Płocku.

Sąd wzywa wszystkich ewentualnych spadkobierców aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sędzia Małgorzata Gosławska

 

drukuj ogłoszenie