Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Aleksandrze Ryś-Niesłuchowskiej z d. Rynkowskiej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161158
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 128/20 toczy się postępowanie z wniosku GPM VINDEXUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Aleksandrze Ryś-Niesłuchowskiej z d. Rynkowskiej c. Stanisława i Zofii z d. Krupińskiej zmarłej dnia 13 października 2012 r. w Zielonej, ostatnio stale zamieszkałej w Ciechanowie. Skład spadku nie jest znany.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się do tut. Sądu i wykazali swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa zostały wykazane.

 

drukuj ogłoszenie