Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Budek

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161161
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-02-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sygn. akt I Ns 179/19

O G Ł O S Z E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Płocku sygn. akt I Ns 179/19 toczy się postępowanie z wniosku Asekuracja sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Budek, synu Eugeniusza i Ireny, zmarłym w dniu 15 kwietnia 2017 r. w Płocku, ostatni stale zamieszkałym w Płocku. Sąd wzywa wszystkich ewentualnych spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

drukuj ogłoszenie