Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Leszku Skuzie, synu Aleksandra i Leokadii z domu Słodownik

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34070752
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-607 Lublin
Ulica
Wallenroda 4d
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 419/20 z wniosku Futurę Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Leszku Skuzie, synu Aleksandra i Leokadii z domu Słodownik, zmarłemu 8 września 2016 roku w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałemu w Lublinie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 53/53. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34070752
drukuj ogłoszenie