Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Edwarda Bielaka o stwierdzenie nabycia spadku po Emilii Kazimierze Bielak z domu Porzażyńska, córce Piotra i Michaliny

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34070783
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Wyszyńskiego 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku I Wydział Cywilny ogłasza, iż prowadzi za sygn. akt I Ns 981/18 postępowanie z wniosku Edwarda Bielaka o stwierdzenie nabycia spadku po Emilii Kazimierze Bielak z domu Porzażyńska, córce Piotra i Michaliny, ostatnio stale zamieszkałej w Świdniku, zmarłej dnia 16 lutego 1994 roku w Lublinie, i w związku z tym wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Emilii Kazimiery Bielak, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku po Emilii Kazimierze Bielak, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34070783
drukuj ogłoszenie