Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Wieliczce, Wydziałem I Cywilnym do sygn. akt I Ns 649/20 z wniosku Bogumiły Sikory przy uczestnictwie Teresy Sikory i innych toczy się postępowanie o zasiedzenie własności 1/2 części nieruchomości

małopolskie, Wieliczka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34071326
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-020 Wieliczka
Ulica
Janińska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W WIELICZCE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Wieliczce, Wydziałem I Cywilnym do sygn. akt I Ns 649/20 z wniosku Bogumiły Sikory przy uczestnictwie Teresy Sikory i innych toczy się postępowanie o zasiedzenie własności 1/2 części nieruchomości stanowiącej działkę nr 7101 położonej w Wieliczce o powierzchni 0,6479 ha, objętej księgą wieczystą KR1I/00012050/0.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swoje prawa do wskazanych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w dalszym toku postępowania.
34071326
drukuj ogłoszenie