Ogłoszenie

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział XII Cywilny z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie z wniosku Kornela Wrońskiego przy uczestnictwie Mateusza Nowaka Sąd zezwolił Kornelowi Wrońskiemu na złożenie do depozytu sądowego

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34071365
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ XII CYWILNY

SzczegółySygn. akt XII Ns 459/20/P
OGŁOSZENIE
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział XII Cywilny z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie z wniosku Kornela Wrońskiego przy uczestnictwie Mateusza Nowaka Sąd zezwolił Kornelowi Wrońskiemu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie kwoty 520 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych 00/100) tytułem wykonania obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego Mateusza Nowaka zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 18 czerwca 2019 roku sygn.: II K 1344/18/S, zaś kwota ta może zostać wydana wierzycielowi bądź jego następcy prawnemu, o ile zgłoszą i wykażą swe uprawnienia. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu.
34071365
drukuj ogłoszenie