Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Janiny Gabryl zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 584/20 o zasiedzenie nieruchomości

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34071320
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Janiny Gabryl zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 584/20 o zasiedzenie nieruchomości położonych w Sułkowicach, oznaczonych jako dz. 4460 odp. pgr. 3636/10, dz. 5371 odp. pgr. 3643/1, dz. 5380 odp. pgr. 3644/7 obj. Lwh 205 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, a własność wpisana jest na rzecz: Wojciecha Latonia s. Filipa, Franciszka Latonia s. Filipa, Szczepana Latonia s. Jana, Antoniny Latoń c. Jana i Marii, Stanisława Latonia s. Stanisława i Antoniny, Jana Latonia s. Jana i Antoniny, Józefa Latonia s. Jana i Antoniny, Tadeusza Latonia s. Jana i Antoniny, Janiny Salus c. Stanisława i Antoniny.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych osób wpisanych jako współwłaściciele nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
34071320
drukuj ogłoszenie