Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Radomsku toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonych w Przerębie, gmina Masłowice.

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34071455
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
97-500 Radomsko
Ulica
Tysiąclecia 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Radomsku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 275/19
toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Wojciechowskiego i Barbary Wojciechowskiej z udziałem Józefy Błędowskiej i Małgorzaty Kaczmarek o zasiedzenie nieruchomości: położonej w jednostce ewidencyjnej 101210_2 Masłowice, obręb ewidencyjny 0009 Kolonia Przerąb, oznaczonej w rejestrze gruntów numerem działki 3, o powierzchni 2.2163 ha, dla której to Sąd Rejonowy w Radomsku prowadzi księgę wieczystą PT1R/00005305/0, oraz położonej w jednostce ewidencyjnej 101210_2 Masłowice, obręb ewidencyjny 0016 Przerąb, oznaczonej w rejestrze gruntów numerem działki 914, o powierzchni 0,4539 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili swoje prawa i wykazali je, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34071455
drukuj ogłoszenie