Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 478/20 toczy się postępowanie z wniosku Pawła Stanisława Burskiego i Krystyny Burskiej z udziałem Barbary Moszczyńskiej o zasiedzenie zabudowanej nieruchomości

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34071458
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Piasecznie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 478/20 toczy się postępowanie z wniosku Pawła Stanisława Burskiego i Krystyny Burskiej z udziałem Barbary Moszczyńskiej o zasiedzenie zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 67, stanowiącej działkę o nr. ewid. 91 obręb 24 Piaseczno-Miasto, o powierzchni 0967 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, będącej w posiadaniu Pawła Stanisława Burskiego i Krystyny Burskiej.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Piasecznie I Wydziału Cywilnego i udowodnili swoje prawo własności do wyżej opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o zasiedzenie.
34071458
drukuj ogłoszenie