Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Radomsku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Grabarczyk, zm. 19.11.2013r. w Radomsku.

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34071459
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
97-500 Radomsko
Ulica
Tysiąclecia 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

Szczegółypoz. wnioskodawcy Elżbieta Mikołajczyk
Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 317/20
W Sądzie Rejonowym w Radomsku toczy się postępowanie w sprawie I Ns 317/20 z wniosku Elżbiety Mikołajczyk z udziałem Katarzyny Grabarczyk-Podsiedlik o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Grabarczyk, synu Antoniego i Władysławy, zawód: nieznany, ostatnio stale zamieszkałym w Radomsku, zmarłym dnia 19 listopada 2013 roku w Radomsku, współwłaścicielu nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów jednostki ewidencyjnej 101201_1 Radomsko, obręb 6, numerami działek 199 i 205, o łącznej powierzchni 1,0878 ha.
Sąd wzywa spadkobierców ustawowych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku przed tutejszym Sądem, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34071459
drukuj ogłoszenie