Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Radomsku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia nieruchomości położonej przy ulicy Jachowicza 13 w Radomsku.

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34071470
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
95-500 Radomsko
Ulica
Tysiąclecia 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Radomsku I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 646/19 toczy się postępowanie z wniosku Pawła Wiaderek o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej przy ulicy Jachowicza 13 w Radomsku, powiatu radomszczańskiego, województwa łódzkiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0011_11, jednostka ewidencyjna 101201_1 Radomsko numerami działek 295/1 i 295/2 (poprzednio 295) o łącznej powierzchni 0,0416 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radomsku nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, a która znajdowała się w posiadaniu Wandy Wiaderek.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane wynikiem sprawy, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
34071470
drukuj ogłoszenie