Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Weronice Berdys, zm. 28.05.2013r. w Pruszkowie.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34071601
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W W-WIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 540/19 toczy się z wniosku Jana Makarewicza postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Weronice Berdys z domu Zajkowska, córce Aleksandra i Marianny, urodzonej w dniu 10 marca 1924 roku w miejscowości Laudańszczyzna, zmarłej w dniu 28 maja 2013 roku w Pruszkowie, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałej w Warszawie przy ulicy A. Magiery 1/52. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34071601
drukuj ogłoszenie