Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Żywcu o zasiedzenie nieruchomości położonej w Radziechowicach

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161202
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-02-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym w Żywcu toczy się sprawa I Ns 464/20 z wniosku Gminy Radziechowy-Wieprz z udziałem Skarbu Państwa - Starosta Żywiecki, Anieli Błachut, Marii Setli, Jana Kręcichwosta, Genowefy Ulrych, Józefa Pieronek, Józefa Kliś, Józefy Kliś, Joanny Polak-Jagosz, Józefa Kliś s. Józefa i Marii, Marcina Pieronek, Jana Pieronek, Józefa Dziedzic syna Marcina, Karoliny Dziedzic, Marcina Pieronek syna Pawła, Marii Pieronek, Anieli Pieronek córki Jana, Rozalii Pieronek córki Jana, Marii Pieronek córki Jana, Stanisława Pieronek syna Jana, Wiktorii Pieronek córki Jana, Tomasza Dziedzic, Anny Pasternak, Jana Noga, Teodora Noga, Teodora Noga syna Michała, Marii Noga, Jana Noga syna Michała, Anieli Kuś, Tomasza Dziedzic syna Jana, Stefanii Pieronek, Marii Kociołek, Anieli Dziedzic o uregulowanie własności działek o nr. ewid. 6227, o powierzchni 0,0409 ha stanowiącą ul. Bielów w Radziechowach, objętej jednostką rej. G19, objęta Iwh 672 cd KW 11973 przez zasiedzenie na rzecz Gminy Radziechowy-Wieprz.

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane roszczące sobie pretensje do nieruchomości opisanej wyżej, w szczególności osoby - Genowefy Ulrych c. Karola i Anieli, Józefa Pieronek s. Jana, Józefa Kliś s. Józefa i Marii, Józefy Kliś, Joanny Polak-Jagosz, Józefa Kliś s. Józefa i Marii, Marcina Pieronek, Jana Pieronek, Józefa Dziedzic syna Marcina, Karoliny Dziedzic, Marcina Pieronek syna Pawła, Marii Pieronek, Anieli Pieronek córki Jana, Rozalii Pieronek córki Jana, Marii Pieronek córki Jana, Stanisława Pieronek syna Jana, Wiktorii Pieronek córki Jana, Tomasza Dziedzic, Anny Pasternak, Jana Noga, Teodora Noga, Teodora Noga syna Michała, Marii Noga, Jana Noga syna Michała, Anieli Kuś, Tomasza Dziedzic syna Jana, Stefanii Pieronek, Marii Kociołek, Anieli Dziedzic, aby w terminie 3 miesięcy zgłosiły swoje roszczenia w ww. sprawie - pod rygorem pominięcia ich w dalszym postępowaniu i stwierdzenia zasiedzenia, jeśli zostanie ono wykazane.

 

drukuj ogłoszenie