Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Teresy Kusiak, Izabeli Górnej, Pawła Kusiaka i Piotra Kusiaka o stwierdzenie nabycia przez zsiedzenie prawa własności nieruchomości

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34071619
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Wyszyńskiego 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze I Ns 53/19 toczy się postępowanie z wniosku Teresy Kusiak, Izabeli Górnej, Pawła Kusiaka i Piotra Kusiaka o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Lublin przy ulicy Kasprowicza 37E, oznaczonej jako działka gruntu nr 26/1, o powierzchni 0,0602 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, dla której księga wieczysta nie jest założona, wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34071619
drukuj ogłoszenie