Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Działdowie o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Zieluń gmina Lidzbark

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
161214
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Działdowie I Wydział Cywilny prowadzone jest postępowanie w sprawie I Ns 274/20 z wniosku Stanisława Skibickiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Zieluń gmina Lidzbark oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 0017 Nowy Zieluń , jako działka o numerze 98 o powierzchni 1,38 ha . Dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 (trzech ) miesięcy od zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawo własności do wskazanej nieruchomości , gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości , jeżeli zostanie ono udowodnione.  

 

 

drukuj ogłoszenie