Ogłoszenie

Zawiadomienie o zamieszczeniu treści prawomocnego wyroku w sprawie sygn. akt II K 69/18 przeciwko Damianowi Karolowi Cabaj-Klimowicz, Adamowi Joachimowi Sikora i Jackowi Brakonieckiemu

dolnośląskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34072405
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
Waryńskiego 45
Osoba kontaktowa
SĄD OKRĘGOWY W SUWAŁKACH II WYDZIAŁ KARNY

SzczegółySąd Okręgowy w Suwałkach II Wydział Karny zs. przy ul. Waryńskiego 45 zawiadamia, iż na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Suwałkach została zamieszczona treść prawomocnego wyroku w sprawie sygn. akt II K 69/18 przeciwko Damianowi Karolowi Cabaj-Klimowicz, Adamowi Joachimowi Sikora i Jackowi Brakonieckiemu skazanym z art. 286 § 1 Kodeksu karnego i inne, mocą którego orzeczono na rzecz wskazanych pokrzywdzonych solidarny obowiązek naprawienia szkody. Sąd zawiadamia, iż pokrzywdzonym na żądanie wydany zostanie tytuł egzekucyjny. Pokrzywdzonym przysługują również uprawnienia wynikające z art. 168a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego.
34072405
drukuj ogłoszenie